نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

زیتون اسلایس پت

 • وزن خالص 11 کیلوگرم
 • وزن آبکش 6 کیلوگرم

زیتون هسته دار پت

 • وزن خالص 11 کیلوگرم
 • وزن آبکش 6  کیلوگرم

زیتون بدون هسته پت

 • وزن خالص 11 کیلوگرم
 • وزن آبکش  5 کیلوگرم

زیتون اسلایس حلب 17کیلویی(چهارگوش)

 • وزن خالص 17 کیلوگرم
 • وزن آبکش 10 کیلوگرم

زیتون هسته دار حلب 17 کیلویی (چهارگوش)

 • وزن خالص 17 کیلوگرم
 • وزن آبکش 10 کیلوگرم

زیتون بدون هسته حلب 17 کیلویی(چهارگوش)

 • وزن خالص 17 کیلوگرم
 • وزن آبکش 8 کیلوگرم

زیتون اسلایس حلب 4کیلویی(گرد)

 • وزن خالص 4 کیلوگرم
 • وزن آبکش 50 درصد

زیتون هسته دار حلب 4کیلویی (گرد)

 • وزن خالص 4 کیلوگرم
 • وزن آبکش 55 درصد